DotMetrics ZAGREB – PR Article


Naziv projekta

„Povećanje konkurentnosti i internacionalizacija poslovanja ulaganjem u mrežne stranice tvrtke“

Šifra projekta: KK.03.2.1.17.0057.

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućit će unaprjeđenje mrežne stranice postavljene na domeni www.dotmetrics.net od strane specijaliziranog pružatelja usluge Shipshape d.o.o. Unaprjeđenje web stranice sastoji se od analize zahtjeva i poslovnih procesa korisnika kako slijedi: definiranje strukture web rješenja, izrada tehničke i funkcionalne specifikacije sustava, prihvaćanje tehničke i funkcionalne specifikacije sustava od strane Naručitelja, postavljanje inicijalne instalacije cjelokupnog web rješenja, izrada dodatnih modula i prilagođavanje postojećih prema prihvaćenoj specifikaciji, povećanje pristupačnosti web stranica za osobe s invaliditetom, implementacija i prilagodba prihvaćenog izgleda web stranica, testiranje sustava, postavljanje cjelokupnog web rješenja na produkciju. Osim izrade novog konceptualnog rješenja koje će kupcima omogućiti interaktivniji pregled ponude i usluga, bit će implementirani i sljedeći moduli koji su važni za unaprjeđenje i prezentiranje djelatnosti Naručitelja:

 • Modul za infografiku
 • Modul za naručivanje usluge
 • Prilagodba stranice osobama koje se ne mogu koristiti računalnim mišem i prilagodba funkcionalnosti stranice za upotrebu tipkovnicom
 • Prilagodba stranice za čitanje slabovidnim osobama
 • GDPR modul
 • Multi jezičnost stranice (ENG i HRV)

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanu primjenu mrežnih rješenja.

Specifični ciljevi:

 • Povećanje posjećenosti zainteresiranih target skupina
 • Omogućiti posjetiteljima lagan i intuitivan pristup željenim informacijama
 • Konverzija na Webshop, te poticanje korisnika na korištenje usluga

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 115.312,50 HRK
 • Iznos EU potpore: 64,482,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta

10.10.2018 -10.10.2019.

Kontakt za više informacija

info@dotmetrics.net

Linkovi